Historik
Ljungby Buss & Taxi Service AB
Ljungby Buss & Taxi Service AB som startades 2012 är ett serviceföretag i buss- och taxibranschen.
Ljungby Buss & Taxi Service AB är ett dotterbolag till Omnicab AB som startades år 2000 av Fredrik Björnkvist som har varit i branschen sedan 1993.
Förutom taxiservice består en stor del av verksamheten av skoltransporter inom Ljungby kommun.
Företaget bedriver också beställningstrafik med buss och samhällsbetald trafik med inriktning på specialtransporter för personer med speciella behov.
Företaget erbjuder busstransporter för skolor, föreningar, företag och privatpersoner. Dessutom skräddarsys resor efter kundens behov och önskemål.
Ljungby Buss & Taxi Service AB finns på Gjuterigatan 7,  Ljungby.
VD Fredrik Björnkvist

Affärsidé

Ljungby Buss & Taxi Service ska vara den ledande partnern för taxitjänster med överlägsen tillgänglighet, kvalitet och service för boende i Ljungby med omnejd och alla deras gäster.
Antal anställda:
I hela organisationen är vi ca 15 anställda.
Antal bilar:
Vi har ca 15 fordon i organisationen. Alla fordon är minst miljöbilsklassade enligt Euro 6. De flesta fordonen körs på HVO100 diesel.
HVO har flera fördelar jämfört med fossil diesel. Det är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e) .
Värdegrund
Kan sammanfattas:
  • Starkt kundfokus.
  • Ärlighet mot kunder och medarbetare.
  • Innovativt tänkande.
Detta genom att bedriva vår verksamhet så att vi uppfyller Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer om "God Taxitradition".